rejzo

Richard Remiš

Registrovaný 13. október 2014.

0911975768

Slovensko 94132 Semerovo

Sledovatelia 1


Inzeráty

december 2014 (upované február 2015)

rejzorejzo

For sale
Rhacodactylus auriculatus 0.1
Correlophus(rhacodactylus) ciliatus 0.0.x
I can bring geckos to Terraplaza 22th february
More info by email

Názory zákazníkov

0 pozitívne

0 negatívne